คำศัพท์อาเซียน

  โพสเมื่อ: วันพฤหัส 13 มิถุนายน 2013, หมวดหมู่ มุ่งหน้าสู่ASEAN เข้าดู 7,036 ครั้ง

ในอีก 2 ปีข้างหน้าเราก็ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลายต่อหลายสื่อกำลังให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น หลายๆคนเริ่มมีการเตรียมตัวและตื่นตัวมากขึ้นกับสิ่งที่จะตามมาหลังจากอาเซียนเข้า ช่วงนี้ถ้าใครได้อ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆอาจจะเจอคำศัพท์แปลกๆที่เราไม่เคยคุ้นเกี่ยวกับอาเซียน และเพื่อให้ทุกคนเข้าใจคำศัพท์เหล่านั้นมากขึ้น TellmeMoreClub เองจึงได้นำคำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียนมาฝากทุกคนเพื่อจะได้คุ้นชินและเขา้ใจกับคำเหล่านั้น งั้นเพื่อไม่เป็นการรอช้าเราไปเรียนรู้คำศัพท์ตามตารางด้านล่างเลยค่ะ

คำศัพท์ คำแปล
Action Plan แผนปฏิบัติการ
Amendment การแก้ไขเพิ่มเติม
Agreement ความตกลง
Bilateral ทวิภาคี
Conciliation การประนีประนอม
Concord ข้อตกลง
Consensus ฉันทามติ
Convention อนุสัญญา
Declaration ปฏิญญา
Dispute ข้อพิพาท
Joint Declaration
/ Joint Communique’
แถลงการณ์ร่วม
Good governance ธรรมาภิบาล
Mediation การไกล่เกลี่ย
Multilateral พหุภาคี
Non-interference การไม่แทรกแซง
Non – compliance การไม่ปฏิบัติตาม
Protocol พิธีสาร
Ratify
(noun. Ratification)
ให้สัตายาบัน (การยอมรับข้อผูกมัดตามสนธิสัญญา, อนุสัญญา หรือ ข้อตกลงใดๆ ที่ได้ให้สัตยาบันไว้ และกรณีละเมิดสัญญา ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่ได้ให้สัตยาบันจะได้รับบทลงโทษตามที่สนธิสัญญาระบุไว้)
Recognize / Recognise
(noun. Recognition)
ให้การยอมรับ

จากคำศัพท์ด้านบนที่เรานำมาฝากวันนี้บางคนแทบจะไม่เคยเจอด้วยซ้ำ หรือบางครั้งอาจจะเคยเจอแต่ยังไม่เข้าใจ TellmeMoreClub เองก็หวังว่าคำศัพท์ด้านบนจะเป็นความรู้กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยนะคะ

ข้อมูลอ้างอิงจาก : http://www.knowasean.com/index.php/vocabulary#Comments are closed.

ข่าวสารอัพเดท