วัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 26 กรกฎาคม 2013, หมวดหมู่ มุ่งหน้าสู่ASEAN เข้าดู 1,426 ครั้ง

               อินโดนีเซีย เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว (อินโดนีเซีย: กาลิมันตัน), ประเทศปาปัวนิวกินีบนเกาะนิวกินี (อินโดนีเซีย: อิเรียน) และ ประเทศติมอร์ตะวันออกบนเกาะติมอร์ ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น 243 ล้านคน

ภาษา
ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการและภาษาประจำชาติอินโดนีเซีย

ศาสนา
เดิมแต่ก่อนอินโดนีเซียจะเป็นสาธารณรัฐ หรือก่อนประกาศอิสรภาพ อินโดนีเซียมีความเป็นอาณาจักร มีสุลตาลปกครองพื้นที่ และสุลตาลจะเป็นผู้นำของแต่ละศาสนา หลังจากปีประกาศเอกราชอินโดนีเซีย แม้ว่าประชากรในประเทศอินโดนีเซียจะมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้นำประเทศต้องมารวมกันคิดว่าในประเทศมีชนกลุ่มน้อยจำนวนมาก และมีเกาะ 17,000 กว่าเกาะ เป็นเหตุให้อินโดนีเซียไม่ได้นำเอาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติได้ เนื่องจากยังมีศาสนาอื่นๆอยู่ในประเทศอีกด้วย โดยคิดเป็นศาสนาอิสลามร้อยละ 85.2  คริสต์นิกายโปรแตสแตนร้อยละ 8.9  คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 3  ฮินดูร้อยละ 1.8  พุทธร้อยละ 0.8 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.3

ชุดประจำชาติ
หญิง :
สวมเสื้อ “คะบาย่า” เสื้อแขนยาว คอแหลม ผ่าหน้าอกเข้ารูปยาวปิดสะโพก ปักฉลุลายลูกไม้ เข้ากับผ้าโสร่งที่เป็นผ้าพื้นเมืองที่เรยกว่า “ปาเต๊ะ” หรือ “บาติก” โดยมีผ้าคล้องคอยาว และสวมรองเท้าแตะหรือส้นสูงแบบสากล
indonesia flag
ชาย :
สวมเสื้อคอปิด สวมหมวกคล้ายหมวกหนีบ นุ่งกางเกงขายาว หรือโสร่งสีและลงดลายเข้ากับหมวกสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าหุ้มส้น หากเข้าพิธีสำคัญ จะเหน็บกริชด้วย ซึ่งวิธีแต่งกายจะแตกต่างกันไปตามแต่ละเกาะ

การศึกษาและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยของรัฐมี 49 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชนมีกว่า 950 แห่ง มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดคือ University of Indonesia (UI) มีนักศึกษาในปี 2542 เก่า 32,000 คน

อินโดนีเซียมีชนกลุ่มน้อยเผ่าต่าง ๆ กว่า 500 เผ่า จึงมีความหลากหลายด้านภาษา วิถีชีวิต การแต่งกาย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีความสามัคคีกันในระหว่างชนเผ่าต่าง ๆ ให้อยู่รวมกันอย่างสันติบนพื้นฐานหลักการ บินกินา ตุงกัล อิกา หรือ Unity in Diversity หรือความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย

อาหารประจำชาติ
กาโด กาโด (Gado Gado) :
เป็นอาหารที่ประกอบด้วย ผักและธัญพืช ถั่วต่างๆ เต้าหู้ ไข่ต้ม ข้าวเกรียบกุ้ง รบประทานคู่กับซ๊อสถั่วคล้ายกับซ๊อสสะเต๊ะ (คล้ายกับสลัดแขกของไทย)

ข้อแนะนำในการเดินทางไปอินโดนีเซีย

  • หนังสือเดินทางไทยต้องอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียอาจปฏิเสธการเข้าเมือง
  • หนังสือเดินทางไทยหากไม่ทำวีซ่าเพื่อเข้าอินโดนีเซีย อาจพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งหากอยู่เกินกำหนดจะถูกปรับวันละ 25 ดอลลาร์สหรัฐ
  • สิ่งของผิดกฎหมาย อาทิ ยาเสพติด อาวุธปืน หนังสือโป๊ ห้ามนำเข้าประเทศเพราะกฎหมายอินโดนีเซียกำหนดโทษหนัก โดยเฉพาะการครอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต
  • ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่ไม่รับแลกในอินโดนีเซีย : series A,B,C,CD,DB,DH และ series ปี ค.ศ. 1996 ทั้งหมดทั้งนี้ ธนบัตรต้องไม่มีรอยขีดเขียน รอยยับ พับและรอยเย็บกระดาษ มิฉะนั้น จะไม่สามารถแลกเป็นเงินท้องถิ่นได้หรือแลกได้ในอัตราต่ำกว่าปกติ

ข้อควรระวัง

อาชญากรรมเกิดขึ้นเป็นประจำ อาทิ ลักทรัพย์ วิ่งราว ชิงทรัพย์ จึงขอให้ผู้เดินทางระมัดระวังทรัพย์สินที่นำติดตัวไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเก็บรักษาหนังสือเดินทางไว้ให้ดี เพราะมีคนไทยถูกฉกชิงวิ่งราว ดังนั้น จึงควรแยกเก็บหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารเครื่องบินไว้ต่างหาก  ผู้ที่เดินทางไปทำงานหรือพำนักในกรุงจาการ์ตาระยะยาวควรไปรายงานตัวที่สถานเอกอัครราชทูต

สำหรับประเทศนี้เองแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อคงหนีไม่พ้นหมู่เกาะบาหลีอย่างแน่นอน สำหรับใครที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศนี้สามารถศึกษาข้อมูลดีๆที่เรานำมาฝากได้นะคะ แล้วกลับมาพบข้อมูลดีๆในครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

ข้อมูลอ้างอิงจาก :
http://www.nipponsysit.com/cms/?p=2235
http://www.asean-info.comComments are closed.

ข่าวสารอัพเดท